Vår Friskola

Stellatus startade år 2000 och är idag en friskola som undervisar från förskoleklass till åk 6. Klasserna är små och verksamheten personaltät. Vår verksamhet finns i en inspirerande miljö med vacker omgivning på Rosenborgs herrgård i Karlstad. En miljö som skapar trygghet hos barnen, föräldrarna och för oss som arbetar i verksamheten.

Se även www.stellatus.com

HS6L5803