Vår verksamhet

Verksamheten har som mål att varje barn ska:

 

Förskolan kommer att drivas som en ekonomisk förening av Carola Johansson, Helena Jonsson och Henrik Sjöstedt som idag driver Friskolan Stellatus på Sommarro i Karlstad.