• +0703-311983
  • forskola@stellatus.com

OM FÖRSKOLAN

OM FÖRSKOLAN

Respekt och omtänksamhet är viktiga ledord för oss. Verksamheten utgår från varje barns erfarenheter och intressen. Genom varierade aktiviteter och lek stimuleras barnets utveckling och nyfikenhet. Förskolan finns i en inspirerande och lantlig miljö i Härtsöga gamla skola. En miljö som skapar trygghet hos barnen, föräldrarna och för oss som arbetar i verksamheten.

Verksamheten har som mål att varje barn ska:

  • ses utifrån sina egna förutsättningar
  • stimuleras och ges goda möjligheter att utvecklas och inhämta kunskaper
  • känna glädje och trygghet på förskolan
  • utveckla ett socialt och kulturellt ansvar mot andra människor och miljön
  • utvecklas genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande
  • lämna Stellatus förskola med goda förutsättningar för ett fortsatt lärande i skolan

Förskolan drivs som en ekonomisk förening av Carola Johansson, Helena Jonsson och Henrik Sjöstedt som även driver Friskolan Stellatus på Sommarro i Karlstad.