• +0703-311983
  • forskola@stellatus.com

PERSONUPPGIFTER

PERSONUPPGIFTER

Information om hur Stellatus behandlar personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, folkbokföringsadress, personnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress eller bilder som visar vem du är.

 

Exempel på vanliga personuppgiftsbehandlingar är att vi samlar in, registrerar, organiserar, strukturerar, lagrar, bearbetar, överför eller raderar uppgifter. Följ länken nedan för att få mer information om hur vi behandlar personuppgifter.

Information om personuppgifter