• +0703-311983
  • forskola@stellatus.com

VÅR PEDAGOGIK

VÅR PEDAGOGIK

Tillsammans med barnen så upptäcker vi och utforskar världen omkring oss! Detta gör vi genom sagor, musik, rim, drama, rörelse, lek och på många andra olika sätt! Vi använder oss även av multimedia och informationsteknik bland annat i våra skapande processer.

Då vi har en miljö, både inne och ute, som förändras i samråd med barnen efter deras intressen och behov gör att deras lust att lära och nyfikenhet stimuleras. Barnens idéer tas tillvara och skapar en miljö där barnens erfarenheter, kompetenser och egna lärande blir synligt.

Vår pedagogik bygger på att locka fram och utveckla barnens förmågor, styrkor, intressen och drömmar. Detta kan de göra genom att vara aktiva, engagerade och kreativa tillsammans med andra!

Lek stimulerar till nyfikenhet och lärande!